Obchodní podmínky na stránkách www.zentour.cz:

1)      Žentour je určen pro inzerci zemědělské techniky, náhradních dílů, služeb a práce na internetové adrese (URL) http://www.zentour.cz. Uživatel je soukromá osoba, firma nebo obchodník na straně druhé.

2)      Jeden inzerát lze i s obrázky zadat zdarma, bez ohledu na to, zda jde o nabídku či poptávku. Více položek se zadává v sekci „firemní stáj“, která je nyní rovněž zdarma, abyste si mohli naše stránky v klidu a bezplatně vyzkoušet.

3)      Bezplatné inzeráty budou zveřejněny po 30 dní. Po tuto dobu lze inzerát aktualizovat, ale není možné jej znovu vložit (a to ani i v případě, kdy byl inzerát během těchto 30 dní již smazán). Po třiceti dnech lze danou položku inzerovat znovu.

4)      Uživatel je oprávněn zadávat pouze vlastní inzerci související se zaměřením stránek zentour.cz.

5)      Lze inzerovat použité i nové stroje.

6)      V jednom inzerátu lze nabídnout pouze jednu položku. Popisek inzerátu musí přesně odpovídat názvu inzerátu a nesmí obsahovat jiné nabídky. V textu inzerátu není možné napadat ani jinak poškozovat konkurenční firmy.

7)      V rámci bezplatné inzerce je možné uvést pouze telefonní číslo a e-mail, nikoliv odkaz na firemní stránky, a to ani v popisném textu k inzerátu.

8)      Není možné vkládat inzeráty, které nemají žádný popisek a je u nich jen odkaz na stránky uživatele. Uživatel nesmí na stránky zentour.cz vkládat ani takové inzeráty, které jsou jen obecnou reklamou. Žentour slouží pro vkládání reálných inzerátů, jiné inzeráty budou bez upozornění smazány.

9)      Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé. Údaje zadané uživatelem při registraci nebudou zveřejněny. Vyžaduje je tiskový zákon a bude s nimi nakládáno podle zákona o ochraně osobních údajů. Uživatel se rovněž zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé, odpovídající fotografie. Nelze použít „ilustrační foto“ – katalogové, stažené z internetu či obrázek jiného stroje, než toho, který je nabízen.

10)   Uživatel se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně uživatel.

11)   Uživatel skutečně disponuje pravomocemi k prodeji inzerovaných položek či poskytování inzerovaných služeb.

12)   Inzerát neodporuje platným předpisům a zákonům ČR, neodporuje dobrým mravům, nepoškozuje provozovatele serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje případně již zveřejněný inzerát smazat a zamezit opakování porušování obchodních podmínek ze strany uživatele.

13)   Veškerá data zadává uživatel do administračních stránek provozovatele na vlastní náklady a vlastními silami. Provozovatel si vyhrazuje právo na schválení inzerátu před jeho uveřejněním.

14)   Pokud bude uživatel opakovaně porušovat obchodní podmínky inzerce na www.zentour.cz, je provozovatel oprávněn ke smazání celé databáze inzerce daného uživatele.

15)   Provozovatel stránek zentour.cz neodpovídá za obsah vložených inzerátů uživateli. Není možné škody za vložené inzeráty vymáhat soudní cestou.

16)   Na zveřejnění inzerátu neexistuje právní nárok, zveřejnění nelze vymáhat právní cestou.